Klant binnen? Tijd om een factuur te maken!

Een factuur maken kan erg leuk en gemakkelijk gaan!

 

Een goede factuur maken is belangrijk voor ieder bedrijf. Op welke rechtsvorm het bedrijf ook is gebaseerd, een degelijke btw-administratie is altijd nodig. En ook (zakelijke) klanten hebben een factuur nodig met daarop alle gegevens zoals bepaald door de belastingdienst. Om een juiste factuur op te stellen moet er op een aantal belangrijke punten worden gelet.

Juiste naw-gegevens

Allereerst dienen natuurlijk de volledige (juridische) naam van het bedrijf en de afnemer. Dit mag ook de handelsnaam zijn, mits deze is geregistreerd in combinatie met het adres bij de KvK.Factuur Maken Ook het volledige adres, van zowel het bedrijf als de afnemer dienen aanwezig te zijn. En het moet daarbij gaan om een vestigingsadres en een postbus is dus niet toegestaan. Tevens mogen het btw-nummer en het KvK-nummer van het bedrijf natuurlijk niet ontbreken.

 

Hoe maak je de factuur uniek

 

Om de facturen op een juiste manier te kunnen documenteren, heeft iedere factuur een uniek en oplopend volg- of factuurnummer en de datum van uitreiking nodig. Dit zorgt voor een duidelijke structuur en makkelijk doorzoeken van de facturenadministratie. Het gaat daarbij wel om de uitreiking van de factuur en niet van die van de goederen en diensten.

 

Goederen en diensten

 

Een bedrijf kan goederen en/of diensten verkopen. Op de factuur dienen alle geleverde goederen en diensten te worden vermeld. Per geleverd goed, of dienst moet tevens worden gespecificeerd om welke aantallen het gaat. En ook een duidelijke omschrijving per dienst, of goed mag ook niet ontbreken. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van een uniek productnummer in combinatie van een korte omschrijving.

 

Bedragen en btw

 

Wat bedragen betreft geld het volgende. Op de eerste plaats dienen de bedragen zonder btw te worden vermeld. Zowel de stuk-prijs, als het totaalbedrag dat in rekening wordt gebracht moeten op de factuur staan. Omdat er verschillende btw-tarieven kunnen gelden, dienen deze tarieven te worden vermeld. De btw bedragen dienen te worden gespecificeerd per tarief groep en alleen de totalen zijn hierbij verplicht. En als laatste mag het totaal in rekening gebrachte btw-bedrag natuurlijk niet ontbreken.

 

Facturatie automatiseren

 

Het opstellen van een factuur is een secuur werk. Het is zeer verstandig om dit proces te automatiseren, om fouten in de facturenadministratie te voorkomen. Zeker wanneer er sprake is van meerdere verkoopkanalen binnen hetzelfde bedrijf is dit zeer belangrijk. Bij het ontbreken van een van bovenstaande gegevens, kan de belastingdienst de factuur namelijk afkeuren en dat kan voor zeer veel problemen zorgen. Op faktumfactuur.nl is een softwarepakket te vinden voor deze taak en meer. Deze software is zeer eenvoudig in gebruik en zorgt voor een enorme tijdsbesparing.

You may also like...